onsdag 18. november 2009

Hva gjør økonomene når de vil ta seg en fest?
De organiserer aksjeselskap.

1 kommentar: