onsdag 13. april 2011

What are the men in Bangkok wearing when thet are going out for dinner?
Pad tie

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar